Spread the love

Wat vertegenwoordigt de papaverbloem?

De papaverbloem is gebruikt als een veel voorkomend symbool voor verschillende dingen, waaronder vrede, dood en zelfs slaap. Sinds de oudheid worden klaprozen gebruikt als een symbool van eeuwige slaap op grafstenen. Op deze symboliek werd gezinspeeld in The Wonderful Wizard of Oz, waar een mysterieus veld met papaverbloemen de kracht had om de hoofdpersonen voor onbepaalde tijd te laten slapen.

Na het uitbreken van de Eerste Wereldoorlog in Noord-Frankrijk, werden klaprozen het symbool van opoffering voor vrede en het grotere goed. Rond de lichamen van de troepen die in de strijd stierven, bloeiden snel klaprozen. Ze waren een van de weinige planten die het conflict overleefden en weer opbloeiden.

Paarse klaprozen eren dierenslachtoffers in oorlogstijd, terwijl blauwe klaprozen religieus geloof vertegenwoordigen. In Frankrijk worden blauwe klaprozen vaak gebruikt als herdenkingssymbool. De paarse klaproos symboliseert de herdenking van oorlogsslachtoffers die bij mensen dienden.

Rode klaprozen symboliseren eerbied en ernst voor dode soldaten wanneer ze worden gebruikt bij oorlogsherdenkingen. Ook hiervoor wordt af en toe de oosterse klaproos gebruikt.

De zwarte klaprozen worden ook vaak gebruikt als herdenkingsembleem. Ze spreken over de rol die zwarte mensen uit Afrika en het Caribisch gebied speelden in de 16e eeuw. Ze worden daarom vaak gebruikt op Dodenherdenking. De termen trots, eer en glorie worden vaak gebruikt om zwarte klaprozen te beschrijven.

De rode klaproos is de nationale bloem van Albanië, terwijl de Californische klaproos de staatsbloem van Californië is.

Maar het symbolische belang van deze bloem houdt daar niet op. Verbeelding, berichten uit raadselachtige dromen, succes, schoonheid, extravagantie, luxe en zelfs vrede in de dood kunnen er allemaal door worden vertegenwoordigd.

Hoewel de betekenis van de papaverbloem van land tot land over de hele wereld verschilt, hebben veel beschavingen minstens één vergelijkbare interpretatie. Het gedicht In Flanders Fields, geschreven door luitenant-kolonel John McRae, eert een vriend die zijn leven verloor in de strijd door klaprozen te gebruiken als symbool van herinnering. Het is gemeld dat als de zon ondergaat, klaprozen waaien tussen de kruisen van de gevallen krijgers. Na de Eerste Wereldoorlog worden klaprozen vaak offerpapavers genoemd.

Een roze klaproos: wat betekent het?

Roze is niet de meest voorkomende kleur die je in klaprozen zult zien, maar het heeft nog steeds veel betekenis. Samen met de blauwe klaproos wordt deze tint geassocieerd met luxe, prestatie en creativiteit. Het vinden van roze maanzaad kan echter een uitdaging zijn.

Wat staat voor een witte klaprozen?

Traditioneel wordt de witte papaverbloem geassocieerd met rust en herinnering. In het Oosten zijn ze vaak gerelateerd aan herdenkingen en begrafenissen. Witte klaprozen worden dan ook vaak op graven aangetroffen.

Een rode klaproos: wat betekent het?

Meestal worden de betekenissen van de rode papaverbloem geassocieerd met comfort, geheugen en dood. Het dient ook als liefdesteken. In tegenstelling tot de blauwe westerse klaproos symboliseren rode bloemen zoals klaprozen romantische liefde en succes in oosterse culturen. Rode papaverbloemen eren dode krijgers, vooral degenen die zijn omgekomen in de Eerste en Tweede Wereldoorlog.

Rode klaprozen symboliseren herinneren omdat mensen ze hebben zien groeien over de overblijfselen van gesneuvelde soldaten. Rode klaprozen zouden daarom staan ​​voor eerbied en ernst. Rode papavers zijn ook het onderwerp van veel stedelijke legendes. Geef je geliefde karmozijnrode papavers als blijk van je genegenheid. Om je laatste groeten te uiten, kun je ook karmozijnrode papavers gebruiken.


Spread the love